THƠ – TRUYỆN NGẮN

Kỷ niệm - Đặng duy Hưng

Kỷ niệm – Đặng duy Hưng

Kỷ niệm - Đặng duy Hưng “ Kỷ niệm là một thứ thật đáng sợ! Bạn có thể dễ dàng ...
Đọc thêm
Tình bạn muôn đời - Đặng duy Hưng

Tình bạn muôn đời – Đặng duy Hưng

Tình bạn muôn đời - Đặng duy Hưng (Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng) Sinh kéo cái va li sau ...
Đọc thêm
Bạn tôi , 1 người cha - Đặng duy Hưng

Bạn tôi , 1 người cha – Đặng duy Hưng

Bạn tôi , 1 người cha - Đặng duy Hưng Đôi khi ngồi nhìn lại quá khứ lắm lúc bản ...
Đọc thêm
Hôn nhân sắp đặt - Đặng duy Hưng

Hôn nhân sắp đặt – Đặng duy Hưng

Hôn nhân sắp đặt - Đặng duy Hưng ( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng) Đa số ai trong chúng ...
Đọc thêm
Xóm ma - Đặng duy Hưng

Xóm ma – Đặng duy Hưng

Xóm ma - Đặng duy Hưng Tặng anh Tamar Le ( Truyện Ma tình cảm nhẹ nhàng) Đọc hai chữ ...
Đọc thêm