SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Australia flag

Australian flag sale

Cờ Úc rất đẹp, đúng khổ 90x180cm do công ty Úc Australian Flag Makers sản xuất tại Úc. Bạn đọc ...
Đọc thêm
Xin góp ý vài điều căn bản TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 45 QUA TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỂ CÙNG NHAU GIỮ LỬA

Xin góp ý vài điều căn bản TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 45 QUA TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỂ CÙNG NHAU GIỮ LỬA

Kính gửi Quý Vị Chủ Tịch : - Cộng Đồng/Ban Chấp Hành NSW và Tư Vấn Giám Sát - Hội ...
Đọc thêm
Tật xấu trong thời loạn virus - Tamar Lê

Tật xấu trong thời loạn virus – Tamar Lê

Với hiểm họa do Coronavirus gây ra, chiến thuật cách ly được để ý rất nhiều - "càng xa nhau ...
Đọc thêm
Hủy bỏ Lễ đón nhận Thánh tích

Hủy bỏ Lễ đón nhận Thánh tích

Vì đại dịch Coronavirus, InvoCare-Australia phải hủy bỏ lễ đón nhận Thánh tích của nữ Thánh Therese và song thân ...
Đọc thêm