COVID-19

Gần đây có rất nhiều thông tin sai lệch được phổ biến trên các trang Facebook, Viber, WhatApp,..được mọi người chia sẻ phổ biến. Những thông tin này làm mọi người hoang mang sợ sệt không biết nên làm gì, gọi ai..khi có triệu chứng nhiễm Coronavirus.

Đáp ứng yêu cầu của mọi người, Việt Luận sẽ chia xẻ những thông tin chính xác được dịch từ các trang mạng của Bộ Y Tế Úc Châu ( Autralian Government- Department of Health), của chính phủ Úc, hoặc của WHO (World Health Organisation).

No posts found.