CHUYỆN ĐÓ ĐÂY

Viết vui về chữ THIỆN - Đặng duy Hưng

Viết vui về chữ THIỆN – Đặng duy Hưng

Viết vui về chữ THIỆN - Đặng duy Hưng Có người bạn hỏi hắn “Theo đạo Thiên Chúa, Phật hay ...
Đọc thêm
Nghiệp văn “sởi” của tôi - Đặng duy Hưng

Nghiệp văn “sởi” của tôi – Đặng duy Hưng

Nghiệp văn “sởi” của tôi - Đặng duy Hưng Tin tôi đi , không biết tại sao 3,4 năm gần ...
Đọc thêm
Nước sự sống

Nước sự sống

- Ian Bùi Chừng chục năm trở lại, đi tiệc tùng hay thấy người Việt, nhất là lớp trẻ bắt ...
Đọc thêm
Tình yêu năm nào - Đặng duy Hưng

Tình yêu năm nào – Đặng duy Hưng

Tình yêu năm nào - Đặng duy Hưng Hai thằng một đứa đẩy một đứa kéo, cái cào nghêu móc ...
Đọc thêm
Canh bạc cuối năm - Đặng duy Hưng

Canh bạc cuối năm – Đặng duy Hưng

Canh bạc cuối năm - Đặng duy Hưng ( Truyện Liêu trai) Người Á châu như hắn trong dòng máu ...
Đọc thêm