Xóm ma – Đặng duy Hưng

Xóm ma – Đặng duy Hưng  Tặng anh Tamar Le ( Truyện Ma tình  cảm nhẹ nhàng) Đọc hai chữ “ Xóm ma” tất cả các bạn chắc chắn ai cũng ngỡ đang đi đến khu xóm cạnh bên nghĩa địa nhiều ma hiện hình?! Thấy đọc vậy mà không phải vậy đâu !!? Hắn là thằng đầu tiên sáng…

Đọc thêm
1 2 3 57