THÔNG BÁO về Dich Corornavirus và những sinh hoạt của Cộng Đồng tại NSW

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương, Trước tình hình nghiêm trọng vế sự lây nhiễm của CoronaVirus trong những ngày qua, Chính Phủ Liên Bang đã yêu cầu người dân Úc hạn chế tiếp xúc và tránh tham gia các cuộc hội họp đông người nơi công cộng cũng như là ban sắc lệnh cấm việc tổ chức những sinh hoạt có trên 500 ngưới.Đáp ứng lại lời kêu gọi của chính phủ và sự lo ngại về sự bùng phát về dịch bệnh của…

Read More

CDNVTD/NSW Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ

Thông báo v/v: Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ. Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa viên tịch tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn vào lúc 9 giờ 20 phút tối ngày 22/2/2020, hưởng đại 93 tuổi. Hòa thượng Thích Quảng Độ được biết như một trụ cột chính của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo bị cấm hoạt động…

Read More

BẢN TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC TẠI NSW

 Vào lúc 10.30 sáng, Thứ Bảy ngày 15.02.2020 tại Trung Tâm VH và SH Cộng Đồng NVTD/NSW (số: 6 – 8 Bibbys Place, Bonnyrigg  NSW 2177), một Đại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức tại NSW được triệu tập với mục đích tìm phương cách khả thi để kết hợp Thủ Đức thành một Hội duy nhất.  Hiện diện: 72 Cựu SVSQ/TBTĐ  (bao gồm các thành viên của các bên và một số Cựu SVSQ Thủ Đức không sinh họat ở bên nào nhưng vì danh dự và uy tín của…

Read More