Bức tường John Lennon tại Praha.- Phạm quang Thành

Bức tường John Lennon tại Praha.- Phạm quang Thành

Sở dĩ có tên gọi : “Bức tường John Lennon” vì vào năm 1980 sau khi John Lennon bị sát hại, người dân Praha do ngưỡng mộ tài năng của ông, họ đã đến đây viết và vẽ lên những hình ảnh, cùng những câu ngắn gọn bầy tỏ tâm tư, tình cảm dành cho người Nhạc sĩ tài ba, nhưng vắn số này. Nhưng trước đó nữa, ngay tại bức tường này, vào những năm của thập niên 1960s, người dân Praha do bất mãn với chế độ Cộng sản vào thời đó, họ đã ghi lên trên bức tường này những lời chống đối với chế độ,  và khát khao ước vọng một xã hội tự do, dân chủ.  Trãi qua nhiều năm, nhiều thời kỳ, bức tường này là nơi những người dân, không chỉ riêng người dân Praha, mà những người từ các Quốc gia khác đã đến đây, ghi lại những hàng chữ và những hình vẽ trên bức tường này. Đủ mọi loại ngôn ngữ, mọi tầng lớp, đủ các Tôn giáo, mọi thành phần chính trị, đôi khi có những câu rất tục và những câu khiếm nhã, họ cũng ghi lên đây. Hàng ngày có cả hàng trăm người viết hoặc vẽ lên bức tường này, người sau viết đè lên nét vẽ, chữ viết của người trước, cứ thế viết và vẽ chồng chất lên nhau. Nếu hôm nay lấy máy chụp hình ra chụp, năm tới trở lại đây, hoàn toàn sẽ khác hẳn với những gì đã chụp từ năm trước.

Sau này, người dân Hong Kong họ cũng lấy ý tưởng “Bức tường J. Lennon” để viết lên lời kêu gọi dân chúng chống lại nhà nước Bù nhìn, đàn áp người dân trong Phong trào Dù Vàng năm 2014. Không chỉ có Hong Kong, ngày nay đã lan rộng ra nhiều thành phố trên thế giới ; những “Bức tường John Lennon” như ở New York, Toronto, Berlin, Sydney, Amsterdam …. Viết đến đây, mình cảm thấy đau lòng cho những Quốc gia không có tự do, dân chủ. Không biết đến bao giờ họ có một “Bức tường John Lennon” đúng nghĩa, để mọi người dân có thể mạnh dạn và tự hào viết lên những tâm tư, nguyện vọng, những cảm nghĩ thật, tận trong đáy lòng mà không bị bắt bớ, bị thủ tiêu, bị gán cho tội “chống phá Cách mạng” và bị vu khống cho cái tội “cấu kết với các thế lực phản động nước ngoài” . . . . . . .

Viết tại Bức tường John Lennon

thủ đô Praha, Czech Republic.

Ngày 9-6-2022 , Phạm quang Thành

Related posts