CHỈ CÓ HƯƠNG TÀN TRONG MẮT CAY! – Khói Chiều

CHỈ CÓ HƯƠNG TÀN TRONG MẮT CAY! – Khói Chiều

Anh về tìm lại vườn hoa thắm,

Bóng dáng người em của một thời,

Nhiều khi chợt nghĩ thôi đừng gặp,

Hãy để cho tình như lá rơi!

Rồi cứ phân vân trước ngả đường,

Quên đi thì tội, phải đành thương,

Đời anh phiêu bạt phương trời lạ,

Ray rứt trong lòng nhớ cố hương!

Anh về vào lại ngõ quen tìm,

Gặp rồi không biết nói hay im,

Nhiều khi chợt nghĩ thôi đừng gặp,

Hãy để cho tình theo cánh chim!

Rồi bước lang thang, cứ bước hoài,

Lòng buồn khi thấy nắng chiều phai,

Bỗng nhiên chợt nhớ đêm hò hẹn,

Quán nhỏ không còn bóng dáng ai!

Related posts