Danh sách các bộ trưởng trong chính phủ của Anthony Albanese

Hôm nay tân Thủ tướng Anthony Albanese vừa công bố danh sách các bộ trưởng trong nội các của ông.

Đây là chính phủ gồm nhiều phụ nữ nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục trong cả ba nơi: 10 trong nội các, 13 trong các bộ trưởng và 19 trong các ghế trên (frontbenchers).

Ông Albanese cho biết thể giới đã nhận thấy có sự thay đổi trong chính phủ của Úc, điển hình là bà Penny Wong thành công trong chuyến công du đến Fiji và các lãnh tụ của nhóm Bộ Tứ Kim Cương ca ngợi mục tiêu giảm khí năm 2030 của Úc.

Một tin vui khác đối với ông Albanese là đảng Lao Động vừa thắng thêm 1 ghế, nâng tổng số lên 77 ghế trong Quốc hội Liên bang, đủ để chiếm đa số.

Danh sách các bộ trưởng trong chính phủ của Albanese

Jim Chalmers – Treasurer (Ngân khố)

Penny Wong – Senate Leader and Foreign Minister (Ngoại giao)

Richard Marles – Deputy PM and Defence (Quốc phòng)

Tanya Plibersek – Environment and Water (Môi trường và nước)

Jason Clare – Education (Giáo dục)

Katy Gallagher – Finance, Public Service and Women (Tài chánh, Dịch vụ Cộng đồng và Phụ nữ)

Mark Dreyfus – Attorney-General and Cabinet Secretary (Tổng thư ký Nội các)

Tony Burke – Leader of the House, Employment and Workplace Relations and Arts (Tổng thư ký Quốc hội và Bộ trưởng Lao động)

Don Farrell – Tourism and Travel and Special Minister of State (Du dịch)

Clare O’Neil – Home Affairs (Nội vụ)

Amanda Rishworth – Social Services

Bill Shorten – NDIS and Government Services (Khuyết tật và Dịch vụ Chính phủ)

Mark Butler – Health and Aged Care (Y tế)

Chris Bowen – Climate Change and Energy (Môi trường và Năng lượng)

Catherine King – Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government (Giao thông và Phát triển)

Madeleine King – Resources and Northern Australia (Tài Nguyên)

Brendan O’Connor – Skills and Training (Huấn nghệ)

Murray Watt – Agriculture, Fisheries and Forestry and Emergency Management (Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm sản)

Linda Burney – Indigenous Australians (Thổ dân Úc)

Julie Collins – Housing, Homelessness and Small Business (Gia cư và Tiểu thương)

Michelle Rowland – Communications

Ed Husic – Industry and Science (Kỹ nghệ và Khoa học)

Stephen Jones – Assistant Treasurer and Financial Services (Dịch vụ Tài chánh)

Anne Aly – Early Childhood Education and Youth (Giáo dục Trẻ em)

Kristy McBain – Regional Development, Local Government and Territories (Phát triển Nông thôn)

Andrew Giles – Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs (Di trú)

Matt Keogh – Veterans Affairs and Defence Personnel (Cựu chiến binh và Nhân viên Quốc phòng)

Pat Conroy – Defence Industry and International Development and the Pacific (Kỹ nghệ Quốc phòng và Phát triển Quốc tế)

Anika Wells – Sport and Aged Care (Thể thao)

Related posts