Để mùa thu còn bên anh – Tamar Lê

Để mùa thu còn bên anh – Tamar Lê

Anh hỏi nhẹ chân trời xa xôi đó

Có ai ngồi buồn ngắm lá mùa thu

Cứ nói đi những huyền thoại mây mưa

Để anh biết mùa thu không từ biệt

Thôi gắng viết những lời thơ tha thiết

Để mùa thu còn nán lại bên anh

Mùa thu ơi bên giòng nước long lanh

Cho đông lạnh trên con tàu đến trễ   

Related posts