Ông Morrison mất $300,000 tiền lương sau khi thất cử

Với cương vị Thủ tướng của Úc, ông Scott Morrison nhận được tiền lương mỗi năm khoảng $550,000, thêm những phụ cấp khác như chỗ ở, máy bay riêng, xe, tài xế, đầu bếp thượng hạng, thức ăn, giặt ủi và nhiều thứ khác…

Sau khi thất cử ông Morrison mất tất cả các phụ cấp nói trên, đồng thời tiền lương bị giảm từ $550,000 xuống còn $211,250 một năm.

Với cương vị dân biểu trong quốc hội ngồi ghế sau (backbencher) tiền lương của ông Morrison giảm từ $30,000/tháng (sau thuế) xuống còn $12,000/tháng.

Ngược lại, ông Anthony Albanese được tăng từ lương một dân biểu lên thủ tướng cộng thêm rất nhiều các phụ cấp dành cho thủ tướng giống như ông Morrison.

Phụ cấp giành cho Thủ tướng Úc

Trong Quốc hội Liên bang, mọi người lãnh lương giống nhau, tùy thuộc vào chức vụ sẽ được hưởng thêm các phụ cấp khác.

Lương căn bản là $211,250 cộng thêm 160% lương phụ trội dành cho chức vụ thủ tướng, nâng tổng số tiền lương lên đến $549,250.

Đồng thời được tất cả mọi phương tiện di chuyển như xe, máy bay riêng.

Thủ tướng được ở tại hai dinh thự sang trọng nhất hoàn toàn miễn phí: Kirribilli House ở  Sydney và The Lodge ở Canberra.

Cả hai nơi đều có 4 nhân viên phục vụ, bao gồm đầu bếp và các nhân viên phục vụ.

Thủ tướng cũng được hưởng thức ăn uống, giặt-ủi miễn phí và tài xế riêng.

Phụ cấp dành cho các cựu thủ tướng

Mặc dầu tiền lương bị giảm nhiều nhưng các cựu thủ tướng Úc được hưởng nhiều phụ cấp.

Theo Đạo luật 2002 (Act of 2002) các cựu thủ tướng được hưởng lương hưu tùy thuộc thời gian phục vụ ở Quốc hội, đồng thời được hưởng các phụ cấp sau:

  • Được có văn phòng riêng bao gồm tiền thuê và mọi chi phí liên quan
  • Được có đến 3 nhân viên
  • Được cung cấp xe với tài xế riêng
  • Được đi tối đa 25 chuyến máy bay khứ hồi (first class) trong một năm cùng với gia đình.

Tất cả những quyền lợi này được hưởng suốt đời.

Related posts