CÁC HỘI THÁNH TIN LÀNH NGƯỜI VIỆT NSW -THÔNG BÁO ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

            Đại Lễ Kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-su Giáng Sinh được các HỘI THÁNH TIN LÀNH NGƯỜI VIỆT NEW SOUTH WALES tổ chức theo lịch trình sau đây: 

·         Đại Lễ Giáng Sinh Liên Hiệp do các Hội Thánh Tin Lành Người Việt NSW tổ chức, trên Zoom lúc 7g30 tối Thứ Bảy 11/12/2021. Chủ đề: Chúa Bình An. Diễn giả: Mục sư Tiến Sĩ Võ Đức Trí (Korea). Zoom ID: 678-401-904 (không cần passcode).

·         Hội Thánh Tin Lành Bình An73 Edensor Rd., St. John  Park, lúc 1g30 trưa Chúa nhật 19/12/2021. Chủ đề: Chúa Giáng Sinh, Sự Bảo Vệ Chắc Chắn Cho Bạn. Liên lạc: Mục sư Lê Đức Trí. Mob. 0414 785 490.

·         Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Wollongong330-334 Keira St., Wollongong 2500, lúc 12g30 trưa Chúa nhật 19/12/2021. Liên lạc: Mục sư Võ Trí Dũng. Mob. 0414 320 080.

  • Hội Thánh Hy Vọng109 Priam St, Chester Hill 2162, lúc 2g30 trưa Chúa nhật  19/12/2021. Liên lạc: Mục sư Lê Ngân Hà. Mob. 0413 706 986.
  • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT18 Dallachy St. Page ACT 2614, lúc 3g trưa Chúa nhật 19/12/2021. Chủ đề: Hòa Bình Dưới Đất. Diễn giả: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc. Liên lạc: Ông Đỗ Ngọc Tín. Mob. 0490 338 393

·         Hội Thánh New Way lúc 7.30pm Chúa nhật 19/12/2021, tại 11 & 15 Prince St., Canley Vale 2166. Diễn giả: Mục sư Lê Vũ Thiên Ân. Liên lạc: 0413 137 879.

  • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tây Sydney, Cnr. Frederick & Lackey Strs., Fairfield 2165, lúc 7g30 tối Thứ Năm 23/12/2021. Chủ đề: Chúa Bình An. Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hùng Vương. Liên lạc: Mục sư Lý Thành Lợi. Mob. 0434 418 944.

·         Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng56-58 Bareena St., Canley Vale 2166, lúc 8g tối Thứ Sáu 24/12/2021. Chủ đề: Bạn Rất Cần Chúa Giê-su. Liên lạc: Mục sư Nguyễn Văn Ngon. Mob. 0425 281 304.

·         Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam Hurlstone ParkCnr. Queen & Griffith Strs., Hurlsone Park 2193, lúc 7g30 tối Thứ Sáu 24/12/2021. Liên lạc: Ông Lê Thanh Tùng. Mob. 0411 278 343.

  • Hội Thánh Tin Lành Quê Hương42 Raymonds Str., Bankstown 2200, lúc 7g30 tối Thứ Sáu 24/12/2021. Liên lạc: Mục sư Nguyễn Thân Ái. Mob. 0432 357 754.
  • Hội Thánh Tin Lành Bankstown195 Edgar St, Condell Park 2200. lúc 7g30 tối Thứ Sáu 24/12/2021. Liên lạc: Mục sư Trần Ngọc Chánh, Mob. 0422 894 530.

·         Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Sydney. 207 Stoney Creek Rd., Kingsgrove 2208 Lúc 8pm Thứ Sáu 24/12/2021. Liên lạc: Mục sư Đoàn Trung Chánh. Mob. 0422 883 275. Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi. Mob. 0434 246 117.

·         Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Tình Thương, Sydney. Cnr. Horsley Drive & Justin, Smithfield NSW 2164, lúc 8g tối Thứ Năm 23/12/2021. Liên lạc: Mục sư Đoàn Trung ChánhMob. 0422 883 275. Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi. Mob. 0434 246 117.

·         Hội Thánh Anh Giáo Villawood tại 31A Gundaroo St., Villawood 2163. Truyền Giảng Giáng Sinh, lúc 7g30 tối Thứ Bảy 25/12/2021. Diễn giả: Thầy lê Quang Minh. Liên lạc: Mục sư Nguyễn Lương Việt Võ. Mob. 0420 535 685.

Trân trọng kính mời toàn thể quý thân, tín hữu và đồng hương Việt Nam sắp xếp đến tham dự Đại Lễ được tổ chức tại các Hội Thánh nói trên.

Mục sư Phạm Quang Vinh

Trưởng ban tổ chức

Tel. 0411 517 331

Related posts