Bỏ luật giới nghiêm tại 12 vùng nóng ở Sydney

Luật giới nghiêm tại 12 vùng nóng ở Sydney, trong đó bao gồm Fairfield, Liverpool, Bankstown-Canterbury là những vùng có người Úc gốc Việt sinh sống, sẽ được bỏ bắt đầu từ ngày mai sau khi tiểu bang đạt mốc điểm 80% dân số (tuổi từ 16 trở lên) đã chích liều đầu tiên.

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 1259 ca nhiễm mới và 12 tử vong.

Trong 12 tử vong có 2 người tuổi 50s, 3 người tuổi 60, 3 người tuổi 60s, 2 người tuổi 80s và một người 90s. Trong số ngày chỉ có một tuổi 90s đã chích ngừa xong 2 liều, còn lại những người chưa chích xong.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews sẽ trình bày lộ trình ra khỏi phong tỏa vào Chủ Nhật này. Và tiểu bang nghi nhận 423 ca nhiễm mới và 2 tử vong trong 24 giờ qua.

Hủy bỏ luật phong tỏa sau khi NSW đạt mốc điểm chích ngừa

Để tưởng thưởng cho cư dân NSW sau khi tiểu bang đạt mốc điểm 80% chích xong liều đầu và 47.5% đã chích xong hai liều, Thủ hiến Gladys Berejiklian công bố hủy bỏ lệnh giới nghiêm (9pm đến 5am) kể từ sáng mai.

Theo lộ trình mở cửa, những cư dân đã chích ngừa xong sẽ được hưởng thêm những quyền tự do một khi tiểu bang đạt mốc điểm 70% chích ngưa xong.

Khi đến 80%, người dân NSW có thể đi du lịch ngoại quốc và tham dự các buổi sinh hoạt lớn.

Mặc dầu bỏ luật giới nghiêm và số ca nhiễm tại NSW có vẻ như đã bảo hòa nhưng nhưng bà Berejiklian kêu gọi mọi người cố gắng chấp hành những hạn chế còn lại để tiểu bang có thể ra khỏa phong tỏa một cách suông sẻ.

“Đạt đến mốc điểm 80% là một thành quả đáng kể của tất cả mọi người trong cộng đồng và một số nơi trong vùng miền tây và tây nam của Sydney tỉ lệ lên gần 90%,” bà nói.

“Đây là một kết quả tuyệt vời so với những gì chúng ta đã đi qua.”

Các lãnh đạo nghành ăn uống lo ngại vấn đề pháp lý một khi mở cửa lại

Các nhà lãnh đạo dịch vụ ăn uống (Hospitality) lo ngại rằng họ có thể phải đối đầu với vấn đề pháp lý khi họ bị bắt buộc phải từ chối các nhân viên và khách hàng chưa chích ngừa khi NSW mở cửa lại.

Như một phần trong lộ trình mở cửa của NSW, các địa điểm ăn uống, giải trí như pub, nhà hàng chỉ mở cửa dành cho những người đã chích ngừa xong.

Tuy nhiên một số chủ nhân lo ngoại điều này có thể tạo điều kiện cho họ bị kiện tụng nếu như chính phủ không cung cấp những hướng dẫn (guidance) rõ ràng và để cho các chủ nhân tự động từ chối những người chưa chích ngừa.

“Nếu tôi mướn một nhân viên chưa chích ngừa và người đó bị nhiễm Covid và chết… tôi có thể bị kiện,” ông Craig Laundry, một chủ pub, đã nói với tờ The Daily Telegrapth.

“Mặc khác nếu tôi chỉ mướn những người đã chích ngừa và các nhân viên không thích điều đó, họ có thưa tôi với Fair Work Commission.”

Ngoài ra còn có những vấn đề khác như các khách hàng chưa chích ngừa bị chủ pub hay nhà hàng từ chối, họ có thể bị kiện và ngược lại nếu “welcome” các khách hàng chưa chích ngừa và xảy ra có những người ngồi gần bị nhiễm, họ cũng có thưa các chủ nhân.

Related posts