Toàn thể các thành viên ban chấp hành CDNVTD/NSW đương nhiệm sẽ không tham gia ứng cử vào bất cứ chức vụ gì trong Ban Chấp Hành hay Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát cho nhiệm kỳ 2021-2023

THÔNG BÁO

V/v Hoãn Các Phiên Họp Cộng Đồng Vì Lệnh Phong Tỏa Tại NSW

Kính Gửi Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý đồng hương,

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW được ấn định là 2 năm kể từ ngày chính thức nhận nhiệm vụ. Dựa theo nội quy, trước Đại Hội Bầu Cử ít nhất 3 tháng, cộng đồng phải tổ chức một phiên họp để
thành lập Ủy Ban Bầu Cử  để đảm nhận công việc tổ chức bầu cử Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát và Ban Chấp Hành.
Tuy nhiện, hiện tại cư dân trên toàn tiểu bang NSW phải tuân thủ theo luật phong tỏa của chính phủ,do đó chúng tôi không thể tổ chức một buổi họp theo quy định vào lúc này.
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông báo từ chính phủ, và sẽ tổ chức phiên họp cộng đồng để thành lập và bầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trong thời gian sớm nhất có thể theo đúng quy định của chính phủ tiểu bang.
Nếu quý đồng hương hay hội đoàn , đoàn thể nào có ý kiến đóng góp về việc thành lập Ùy Ban Bấu Cử qua một hình thức khác mà không cần qua một buổi họp như thường lệ  , xin quý vị gửi về email
office@vietnamese.org.au .

Trân Trọng

Paul Huy Nguyen.
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIÊN BẢN HỌP – BCH CĐNVTD NSW

Ngày họp:    24 Tháng 8 năm 2021
Thời gian:    7:00pm – 8:00pm

1.    Hoãn các buổi họp cộng đồng vì lệnh phong tỏa tại NSW

Ban Chấp Hành đồng ý hoãn các buổi họp cộng đồng trong thời gian sắp đến
vì lệnh cấm tụ tập của chính phủ NSW. Cộng đồng sẽ tổ chức phiên họp để
thành lập và bầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu cử trong thời gian sớm nhất có thể
theo quy định của chính phủ NSW.

2.    Công Việc và những Chương Trính của Cộng Đồng .

Ban Chấp Hành sẽ  hoàn thành tất cả mọi công việc cùa nhiệm kỳ hai năm mà quý đồng hương đã giao phó . Chúng tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ trong những tháng còn lai của các công tác về xã hội nhất là vế lãnh vực y tế
, chương trình của Viện Ung Thư , việc Cờ Vàng . Chúng tôi sẽ bàn giao cho Ban Chấp Hành kế nhiêm vào cuối tháng 11 năm nay.

3.    Ứng cử nhiệm kỳ 2021-2023

Ông Paul Huy Nguyễn đã đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐNVTD NSW trong hai nhiệm kỳ liên liếp 2017-2019 và 2019-2021, nên theo nội quy sẽ không thể ứng cử với tư cách chủ tịch cho nhiệm kỳ 2021-2023.
Toàn thể các thành viên ban chấp hành đương nhiệm sẽ không tham gia ứng cử vào bất cứ chức vụ gì trong Ban Chấp Hành hay Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát cho nhiệm kỳ 2021-2023.

4.    Cách thức bảo vệ cộng đồng trước các hành vi cố tình gây chia rẽ trên mạng xã hội

Chúng tôi là những người được quý đồng hương và Hội Đoàn bầu ra với vai trò lãnh đạo Cộng Đồng, do đó phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng bằng cách đặt quyền lợi của Cộng Đồng  lên trên quyền lợi cá nhân. Chúng
tôi không muốn một số cá nhân  tiếp tục dùng tư thù cá nhân làm lý do để đánh phá và gây chia rẽ trong cộng đồng. Hy vọng sự vắng mặt của tất cả các thành viên Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ kết thúc các đánh phá hiện
tại, và giúp cộng đồng ngày càng đoàn kết, lớn mạnh và phát triển.

Sau khi mãn nhiệm kỳ, các thành viên trẻ của Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục thực hiện công tác đóng góp cho cộng đồng qua nhiếu công tác xã hội ở những  vai trò khác nhau. Những sự đóng góp của giới  trẻ cho cộng đồng 
cần phải được sử dụng một cách hiệu quả, và không thể phung phí trong việc tranh chấp quyền lợi nội bộ gây ra  của một số cá nhân. Môi trường phát triển lành mạnh là nơi các đóng góp thiện nguyện được trân trọng và
là nơi đồng hương có thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc sống khi cần.

Kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể các hội đoàn nhằm hàn gắn vết thương của cộng đồng trong những tháng gần đây. Cùng nhau xây dựng lại lý tưởng chung qua việc quyết tâm loại những bỏ những kẻ phá hoại để cộng đồng có
thể tập trung sức mạnh trong sự đoàn kết.

Các thành viên hiện diện trong buổi họp đồng ý ký tên:

Paul Huy Nguyen     Chủ Tịch
Kate Hoang         Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Linda Dao         Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Stephanie Tran    Phó Chủ Tịch Kế Hoạch
Xuan Nguyen Do    Phó Chủ Tịch Văn Hóa & Giáo Dục
Minh Nguyen        Thủ Quỷ
Clara Nguyen        Thư Ký.

Related posts