Triết lý của Thủ hiến NSW về cách đối phó với đại dịch

Trong buổi họp báo sáng nay khi một phóng viên hỏi bà Berejiklian nghĩ thế nào về lời tuyên bố của Thủ hiến Queensland cho rằng sẽ có khoảng 2240 người Úc chết mỗi tháng vì Covid dẫu cho 70% dân số Úc đã chích ngừa xong.

Dưới đây là những gì bà Berejiklian trả lời:

“Đầu tiên, chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta đang sống trong đại dịch, dĩ nhiên giảm thiểu số tử vong và tăng số lượng chích ngừa là vấn đề chính yếu, chúng ta còn phải nhìn sự vật một cách khách quan.

“Một sự thật buồn là bên cạnh đại dịch, chúng ta mất từ 600 đến 800 sinh mạng mỗi năm vì  cảm cúm. Không ai muốn nói những con số này vì đó là một vấn đề nhạy cảm.

“Bên cạnh cảm cúm, mỗi ngày chúng ta mất 50 sinh mạng bì bệnh tim.

“Chết dĩ nhiên là một bi kịch, nhưng chúng ta cần nhìn vấn đề một cách khách quan, bởi vì hiện nay có 8 triệu công dân Úc không có chọn để tiêu khiển thời giờ rảnh rỗi, họ cũng không có chọn lựa những gì họ có thể làm khi rời khỏi nhà.

“Đó không phải cách để sống.

“Tiểu bang Victoria cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự khi có đến 6 lần phong tỏa.

“Những thế hệ trước, thế hệ ông bà cha mẹ của chúng ta cũng gặp một vấn đề tương tự khi phải đối phó với bệnh cảm cúm đã giết rất nhiều người, nhưng họ cũng phải tìm cách thích nghi trong hoàn cảnh chưa có vaccine. Cho nên chúng ta cần phải thực tế về những gì chúng ta đang phải đối phó. Đừng nên chỉ nghĩ đến số tử vong mà hy sinh cả cuộc sống của chúng ta.”

Related posts