Thủ tướng công bố Úc vừa có thêm nửa triệu liều Pfizer

Thủ tướng Scott Morrison vừa công bố vào sáng hôm nay Úc sẽ nhận được 500,000 liều vaccine Pfizer vào tuần này và được phân phối đi toàn quốc vào tuần sau.

Ông nói rằng đây là “deal” trao đổi giữa Úc và Singapore. Theo sự thỏa thuận này Úc sẽ nhận 500,000 liều Pfizer của Singapore sắp hết hạn. Và những liều thuốc này sẽ được phân phối đồng đều cho tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ dựa trên tỉ lệ dân số.

Chính phủ Liên bang sẽ gởi lại cho Singapore nửa triệu vaccine Pfizer vào tháng 12 khi mà Úc nhận được nguồn cung cấp dồi dào.

Ngoài số vaccine trao đổi với Singapore, Úc đã có sẵn khoảng 4.5 triệu liều chuẩn bị cho tháng 9 và 1 triệu liều Moderna và nhiều triệu AstraZeneca để bảo đảm đủ cho tháng 9 khi nhu cầu tăng rất cao.

Khi nào biên giới mở cửa

Trong buổi họp báo sáng nay, phóng viên hỏi Thủ tướng khi nào biên giới giữa các tiểu bang sẽ mở cửa – 70 hay 80% tỉ lệ chích ngừa?

Ông nói rằng vấn đề đó nằm trong thẩm quyền của tiểu bang.

“Nhưng theo sự đồng ý trong kế hoạch quốc gia, chúng tôi muốn làm điều đó trong sự an toàn nhất dựa trên những chứng cớ khoa học tốt nhất.

“Chương trình chích ngừa là trọng tâm của kế hoạch quốc gia. Kế hoạch quốc gia nhằm giúp cho tất cả chúng ta có thể sống với vi khuẩn, không sợ hãi nói,” ông nói.“Đó là tương lai của chúng ta. Chúng ta phải lạc quan về tương lai, mỗi một liều vaccine là một viên gạch lót đường đi đến mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. Tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đang trên hành trình của kế hoạch quốc gia nhưng chúng ta bắt đầu từ những nơi khác nhau.

“Tình hình dịch bệnh Covid mỗi nơi mỗi khác. Tình hình ở Tasmania và Tây Úc dĩ nhiên là không giống với những gì chúng ta đang chứng kiến tại ACT, NSW và Victoria. Tình hình ở Queensland, Nam Úc và Northern Territory cũng không giống với những nơi khác.

“Nhưng cái đích mà chúng nhắm đến thì giống nhau. Chúng ta có thể bắt đầu từ một điểm khác nhau và nơi đó đang mang tất cả chúng ta về lại với nhau. Nối kết chúng ta lại như những công dân Úc và nối kết nước Úc với thế giới. Đó là mục đích của chương trình quốc gia. Cho nên không cần biết chúng ta bắt đầu từ đây, điểm đến là những gì mà chúng ta chia sẻ”.

Related posts