Các chủ nhân sẽ được quyền từ chối những khách hàng không chích ngừa tại Úc

Vào hôm thứ Sáu tuần rồi, Thủ tướng Scott Morrison trình bày dự thảo về lộ trình hồi phục hậu Covid trong đó đòi hỏi tất cả các tiểu bang phải đạt mục tiêu chích ngừa 70% trong giai đoạn 1.

Giai đoạn hai của lộ trình được biết với tên “Phase B” cho phép những người đã chích ngừa được hưởng quyền tự do nhiều hơn những người chưa chích.

Vào hôm Chủ Nhật Phó Thủ tướng Barnaby Joyce cảnh báo rằng một số chủ nhân các thương vụ muốn được quyền từ chối những khách hàng chưa chích ngừa.

“Nếu bạn muốn vào cửa tiệm cắt tóc hay trung tâm giữ trẻ của tôi, thì tôi được quyền hỏi bạn có chủng ngừa chưa?

“Nếu bạn trả lời ‘chưa’ thì tôi được quyền từ chối,” ông Joyce nói.

Thủ tướng Morrison ủng hội ý kiến đó và cho đó là một “đòi hỏi công bằng”. Ông cho biết vấn đề đó sẽ được bản thảo trong nội các quốc gia.

Ông nói rằng hiện tại luật pháp không cho phép các chủ nhân được quyền phân biệt giữa người chích và chưa chích và các chủ nhân không được đơn phương áp dụng luật đó cho biết khi luật cải cách được chính phủ thông qua.

Tuy nhiên ông Morrison cho biết luật cải cách đó không thuộc về liên bang mà thuộc về tiểu bang. Nhưng cá nhân ông ủng hộ luật cải cách đó và sẽ cố gắng thuyết phục chính phủ cấp tiểu bang thông qua.

Related posts