Những dịch vụ được phép và không được phép mở cửa tại Sydney từ sáng sớm Chủ Nhật 18/7

Bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, NSW sẽ chuyển từ hạn chế cấp 3 lên cấp 4, trong đó tất cả những dịch vụ không cần thiết phải đóng cửa cho đến ít nhất là cuối tháng 7.

Những dịch vụ sau đây tiếp tục được mở cửa:

 • Supermarkets and tiệm tạp hóa (bao gồm tiệm thịt/cá, bánh mì, trái cây/rau cải, tiệm rượu
 • Những cửa tiệm bán vật chật liên quan đến sức khỏe, y tế, dụng cụ cho các bà mẹ và trẻ em
 • Tiệm thuốc tây/phòng mạch bác sĩ
 • Cây xăng
 • Dịch vụ cho mướn xe
 • Ngân hàng và các dịch vụ tài chánh
 • Hardware, nurseries và vật liệu xây cất
 • Vật chật dành cho nông nghiệp
 • Đồ dành cho chó/mèo (Pets)
 • Bưu điện và tiệm bán báo
 • Vật liệu văn phòng
 • Nhà hàng/quán cà phê nhưng chỉ có take-away

Những dịch vụ nào không nằm trong danh sách nói trên được xem là không cần thiết (non-essential) và không được phép trở cửa cho đến ít nhất là cuối tháng 7.

Related posts