Lần đầu tiên một người phụ nữ đảm nhận vai trò chủ tịch CĐNVTD/ÚC CHÂU

Cô Kate Hoàng

Cô Kate Hoàng đã thắng trong cuộc bầu cử với tỷ lệ 54% so với ông Toàn Nguyễn là 44%

Tân Ban Chấp Hành Liên Bang gồm có:

– ông Paul Huy (phó nội vụ)

– ông Lê Công (phó ngoại vụ)

– cô Hương Thủy (thủ quỷ)

– cô Thái Phụng (tổng thư ký)

Tân ban chấp hành CĐNVTD/Úc Châu nhiệm kỳ (2021-2023) lần này ngoài cô Kate Hoàng trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của liên bang còn có 2 thành viên thay đổi là ông Lê Công thay cho luật sư Nguyễn Toàn trong chức vị phó ngoại vụ và cô Thái Phụng trong chức vị tổng thư ký thay cho ông Linh Đằng. 

Chỉ có ông Paul Huy (phó nội vụ) và cô Hương Thủy (thủ quỹ) là vẫn tiếp tục giữ chức vị cũ.

Việt Luận xin chúc mừng tân Ban Chấp CĐNVTD/ÚC CHÂU.

Related posts