Tản Mạn Văn Chương – Mỹ Linh, Tamar Lê

Tản Mạn Văn Chương – Việt Luận

Báo Việt Luận vừa loan báo: “Vì nhiều thử thách trong thế giới điện tín, báo giấy (print version) của Việt Luận sẽ ngưng phát hành, và ấn bản cuối cùng  là Thứ Sáu 16 April 2021.”

Tuy nhiên ấn bản Viet-Luan on-line (https://vietluan.com.au/) vẫn tiếp tục như bình thường.

Cách đây gần hai năm, Việt Luận cho ra đời trang ‘Tản Mạn Văn Chương’, do ca sĩ Mỹ Linh và Tamar Lê phụ trách, và phần lớn những bài đăng trên trang này giới thiệu vườn hoa văn nghệ âm nhạc Melbourne. Một số nghệ sĩ Melbourne xuất hiện trên trang này.

Khởi đầu trang này được đặt cái tên dài hơn với nhiều tiết mục (themes) trong lãnh vực nghệ thuật, nhưng rồi được thâu ngắn hơn, gọi là ‘Tản Mạn Văn Chương’, cái tên ‘Chuyện Chúng Mình’ hình như thích hợp hơn vì tính chất giản dị của câu chuyện được chia sẻ trên trang này, và tránh sự nhầm lẫn của hai lãnh vực: văn chương và văn học. 

Điều vui là Viet-Luan on-line vẫn được tiếp tục, và mục ‘‘Tản Mạn Văn Chương’ vẫn còn đó, với nhiều mục khác liên hệ lẫn nhau.

Trước sự ‘ra đi’ của Việt Luận hardcopy, xin cám ơn sự ủng hộ và đóng góp của độc giả và nhất là giới nghệ sĩ Melbourne cho mục ‘Tản Mạn Văn Chương’. Thường thường những bài được đăng lên trang này đã đi qua quá trình kiểm duyệt như góp nhặt tin tức từ tác giả, mời tác giả đọc bản thảo đầu và cho feedback, trước khi đăng lên. Hy vọng độc giả tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho Viet-Luan online.

Mỹ Linh – Tamar Lê

Related posts