Quốc hội Úc đề nghị thu hồi hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng

Thanh Hải

Hình ảnh đồ họa cảng Darwin (ảnh: Từ video của NT Government)

Quốc hội Úc đã đưa ra một báo cáo khuyến nghị chính phủ nước này xem xét, thu hồi hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin 99 năm, theo SCMP.

Cụ thể, một báo cáo của Ủy ban Quốc hội Úc về tăng trưởng thương mại và đầu tư khuyến nghị chính phủ xem xét lại hợp đồng thuê cảng Darwin có vi phạm Đạo luật Quan hệ Đối ngoại hay không.

Đạo luật Quan hệ Đối ngoại được thông qua hồi tháng 12/2020, cho phép chính phủ Úc chặn các thỏa thuận quốc tế của các trường đại học, hội đồng thành phố và chính quyền tiểu bang vì lý do an ninh và lợi ích của Úc.

Báo cáo cho biết: “Có những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp liên kết với Trung Quốc tài trợ cho các trường đại học và sở hữu hoặc cho thuê cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có cảng Darwin”.

Báo cáo lưu ý: “Trước những căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc, việc để các doanh nghiệp nhà nước và liên kết với nhà nước của Trung Quốc tham gia vào các trường đại học, gồm Viện Khổng Tử và cơ sở hạ tầng chiến lược là một rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được”.

Năm 2015, chính quyền lãnh thổ Bắc Australia cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin với giá 355 triệu USD. Landbridge nắm giữ 80% cổ phần tại tại cảng này, có toàn quyền kiểm soát hoạt động của cảng Darwin trong 99 năm.

Related posts