Mọi thứ bạn cần biết về khoản phát tiền mặt $250 của chính phủ Úc

Hàng triệu người Úc sẽ được nhận hai khoản tiền từ Centrelink trị giá $250 đô la từ giờ đến tháng 3 năm 2021, với khoản tiền đầu tiên sẽ được chuyển vào đúng dịp Giáng sinh.

Male person holding some Australian currency. This visual concept evokes ideas around saving money, paying for expenses and investments.

Khoản đầu tiên trong số hai Khoản thanh toán hỗ trợ kinh tế, ban đầu được công bố như một phần của ngân sách 2020-21, sẽ được trả từ tháng 12 cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch coronavirus.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về khoản thanh toán $250 Centrelink. 

Ai đủ điều kiện để nhận tiền?

Để nhận được khoản thanh toán, bạn cần phải đang nhận một trong các loại tài trợ chính phủ sau:

  • Age Pension
  • Carer Allowance
  • Carer Payment
  • Commonwealth Seniors Health Card
  • Disability Support Pension
  • Double Orphan Pension
  • Family Tax Benefit
  • Pensioner Concession Card

Khoản thanh toán hỗ trợ kinh tế là bao nhiêu?

Khoản Thanh toán Hỗ trợ Kinh tế là một khoản phát $ 500, được chia thành hai lần $ 250.

Khi nào bạn nhận được khoản hỗ trợ kinh tế?

Những người Úc đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền đầu tiên là 250 đô la từ tháng 12 năm 2020 và 250 đô la khác từ tháng 3 năm 2021.

Các khoản tiền sẽ chỉ được phát một lần, ngay cả cho những cá nhân đủ điều kiện nhận nhiều khoản thanh toán dưới nhiều loại.

Làm cách nào để nhận $250?

Các khoản tiền sẽ tự động được trả vào tài khoản ngân hàng của những người Úc đủ điều kiện.

Khi nào bị cắt khoản hỗ trợ kinh tế?

Để nhận tiền, bạn phải ở trong nước Úc và đáp ứng đủ điều kiện trước hạn chót là:

  • Ngày 27 tháng 11 năm 2020 để nhận khoản tiền của tháng 12 năm 2020
  • Ngày 26 tháng 2 năm 2021 để nhận khoản tiền tháng 3 năm 2021.

Những người Úc không đủ điều kiện nhận tiền Centrelink hoặc không có thẻ giảm giá thường sẽ không nhận được khoản tiền này. 
Kate HoangDịch và tổng hợp

Related posts