Livestream Nhạc Trữ Tình

Hôm qua nói chuyện với Bằng, mới được biết rất nhiều về những sinh hoạt của anh cho cộng đồng Việt Nam ở Australia. Bằng Lê là chuyên gia âm thanh và ánh sáng cho sân khấu văn nghệ và một trong những người tiên phong trong nỗ lực dùng modern technology để truyền tải sinh hoạt văn nghê cho người Việt tha hương, mang tình yêu quê nhà trên đất khách quê người.

Tối nay, Monday 30/11/2020 lúc 8 giờ, Bằng với nhóm ABTV Úc Châu sẻ thực hiện một chương trình livestream Nhạc Trữ Tình với sự cộng tác của các ca sĩ quen thuộc của Sydney như Anh Huy, Mỹ Kỳ, Thanh Xuyên và Anh Dũng.

Rất nhiều bạn bè nói với tôi: ” Trong chương trình ca nhạc, nếu có Bằng Lê, là có excitement and creativity”.

Related posts