Truyền thông ĐCSTQ tiếp tục chi hàng triệu đô để xuất bản tuyên truyền tại Mỹ

  • Gia Huy

Theo thông báo của China Daily được đệ trình vào tuần trước cho Bộ Tư pháp Mỹ theo quy định của Đạo luật Đăng ký Cơ quan Nước ngoài (FARA), cơ quan tuyên truyền này của ĐCSTQ đã chi hàng triệu đô la trong sáu tháng qua  cho các ấn phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ.

Theo thông báo nêu trên, tổng chi phí của China Daily từ ngày 1/5 đến ngày 31/10 năm nay là trên 4,4 triệu USD, trong đó khoảng 3,1 triệu USD được chi cho in ấn, quảng cáo và phân phối, và khoảng 1,3 triệu USD cho thanh toán lương và các chi phí hoạt động khác.

Wall Street Journal, Los Angeles Times, Foreign Policy, Seattle Times là những tờ báo nhận được khoản thanh toán đáng kể từ China Daily

Los Angeles Times đã nhận được 340.000 USD cho quảng cáo và 111.501 USD cho việc in báo trong sáu tháng qua.

Trong vài năm qua, China Daily đã chi hàng triệu đô la cho các phụ trang đính kèm trong các tờ báo Mỹ, được gọi là “China Watch”. Nó chủ yếu chứa các thông tin tuyên truyền của chế độ cộng sản Trung Quốc nhưng được cải trang dưới dạng tin tức trên các tờ báo lớn của Hoa Kỳ. Các phụ trang này được đặt vào trong các tờ báo dưới dạng quảng cáo hoặc các chương trình trực tuyến trả phí.

Tuy nhiên, các học giả nghiên cứu về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo năm 2018 rằng: “Rất khó để nói rằng tài liệu của China Watch là một quảng cáo.”

Vào ngày 18/2, China Daily và bốn cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là Phái bộ Nước ngoài. Vào ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định thêm bốn cơ quan tin tức khác của Trung Quốc là Phái bộ Nước ngoài.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một thông báo vào tháng 6: “Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình nói ‘Truyền thông thuộc sở hữu của đảng phải … thể hiện ý chí của đảng, bảo vệ quyền lực của đảng … hành động phải nhất quán cao với đảng,’ nói tóm lại, trong khi truyền thông phương Tây tôn sùng sự thật, thì truyền thông nhà nước Trung Quốc lại tôn sùng ĐCSTQ.”

Hồ sơ tài chính trước đây của China Daily nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy họ đã thanh toán hơn 4,6 triệu USD cho The Washington Post và gần 6 triệu USD cho Wall Street Journal kể từ tháng 11/2016. Hồ sơ này cũng cho thấy cơ quan này đã thanh toán cho The New York Times 50.000 USD vào năm 2018.

The Washington PostThe New York Times đã ngừng chạy trang quảng cáo đính kèm này của China Daily vào đầu năm nay.

Wall Street Journal, Foreign Policy, và LA Times chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Theo hồ sơ tài chính gần đây của China Daily, trong sáu tháng qua, tổng thu nhập từ đăng ký và quảng cáo của họ chỉ là 123.700 USD. Tuy nhiên, “Tài trợ từ Trụ sở chính” là 4.416.133 USD, chiếm khoảng 97,3% tổng thu nhập của cơ quan này.

China Daily có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó thuộc sở hữu của Ban Tuyên truyền, một cơ quan nội bộ của ĐCSTQ.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts