Động Nguyệt. Thơ Hư Vô

52459-SP

Đã tới giờ động nguyệt
Em chưa kịp trở tay
Hình hài tan thành khói
Ngang tàn tích liêu trai.

Tôi chạy vào vô tận
Níu hụt một vầng trăng
Gọi nhau lời tuyệt vận
Đồng vọng tới trăm năm.

Nguyệt cầm giao tương khúc
Giữa đôi bờ chông chênh
Em phơi hồn tiền kiếp
Cho hiễn linh miếu đền.

Đường đã cùng đã tận
Đâu còn chỗ rút chân
Lạnh tanh dòng trăng rụng
Nguyệt khuyết dấu lưng trần…

Hư Vô

Related posts