Cuộc điều tra về chương trình cách ly ở khách sạn tại Melbourne vẫn chưa chấm dứt

Vào trưa hôm nay, thứ Sáu 16/10, Ủy ba điều tra về chương trình cách ly ở khách sạn tại Melbourne bất ngờ tuyên bố hội đồng điều tra sẽ nhóm họp trở lại vào trưa thứ Ba tuần sau, gần 3 tuần sau khi công bố hoàn tất.

Lý do là vì có nhiều thông tin mới được tiết lộ sau buổi thẩm vấn cuối cùng vào ngày 25 tháng 9 khi Thủ hiến Daniel Andrews trả lời những câu hỏi chất vấn của ủy ban điều tra.

Trong buổi thẩm vấn cuối cùng, Thủ hiếu Andrews đã đổ trách nhiệm cho Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos khiến cho bà hết sức bất mãn và tuyên bố từ chức một ngày sau đó, bà nói rằng những quyết định của Thủ hiến Andrews đã làm hỏng thủ tục thông thường của hội động quản trị và gây ra thảm họa cho chương trình cách ly ở khách sạn.

Mới đây, theo lời yêu cầu của ủy ban điều tra, Thủ hiến Andrews và các nhân viên cao cấp của ông phải trao cho ủy ban những cuộc nói chuyện được thâu băng lại sau khi chương trình cách ly tại khách sạn bắt đầu.

Chris Eccles, Tổng thư ký của Văn phòng và Hội đồng Thủ hiến, đã tuyên bố từ chức ngay lập tức vào hôm thứ Hai tuần này 12/10, sau khi Ủy ban điều tra yêu cầu ông cung cấp những cuộc nói chuyện. Trong đó tiết lộ cho thấy ông Eccles đã nói chuyện qua điện thoại với Trưởng Cảnh Sát của Victoria (Victoria Police chief commissioner) Graham Ashton kéo dài 2 phút ngay sau khi chương trình cách ly ở khách sạn bắt đầu.

Chắc chắn sẽ còn nhiều chi tiết mới được tiết lộ sau buổi họp trở lại của Ủy ban điều tra vào trưa thứ Ba tuần sau.

Related posts