Cập nhật Coronavirus ở Victoria và NSW

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận có 14 ca nhiễm mới và không có tử vong. Với số ca nhiễm mới này, đích nhắm đến của tiểu bang : trung bình dưới 5 ca nhiễm trong 14 ngày liên tiếp – là điều khó đạt được.

Vào hôm thứ Sáu, Victoria ghi nhận có 11 ca nhiễm mới.

Chính quyền NSW đang lo ngại số ca nhiễm truyền nhiễm trong cộng động gia tăng và đang cố gắng ngăn chận.

 Vào hôm thứ Năm, NSW ghi nhận có đến 12 ca nhiễm mới, cao hơn cả Victoria (11), nhưng may mắm đến ngày thứ Sáu số ca nhiễm sụt xuống còn 5.

Bệnh viện St Vincent’s Hospital ở Sydney đang báo động khi có một y tá bị nhiễm mà không biết nguồn gốc.

Related posts