Biên giới giữa các tiểu bang có thể đóng cửa đến Giáng sinh

Trưởng y tế QLD, Jeannette Young cảnh báo biên giới giữa NSW và QLD có thể đóng cửa hoàn toàn.

Thủ tướng trước đây cho biết ông hy vọng COVID-19 sẽ được nới lỏng vào Giáng sinh nhưng cảnh báo người Úc khó có thể có một sự di chuyển giống như bình thường.

Nếu điều đó xảy ra sẽ làm cho hàng ngàn người Úc không có dịp tụ họp với gia đình và người thân vào dịp Giáng Sinh và Năm Mới.

Chỉ vài tháng trước Thủ tướng Morriosn hy vọng rằng các biên giới sẽ được mở cửa vào tháng 7 vừa qua, nhưng niềm hy vọng đó đã không thành vì vi khuẩn coronavirus trở lại Victoria.

Vào cuối tuần này, Thủ hiến Tây Úc Mark MaGowan cho biết sự giới hạn biên giới có thể kéo dài đến cuối năm hoặc lâu hơn.

Khi được hỏi về điều này, Thủ tướng Morrison cho biết ông không phê phán về quyết định này của Tây Úc nhưng ông chọn lựa một giải pháp khéo léo bằng ngoại giao để giải quyết về vấn đề đóng cửa biên giới với các thủ hiến của các tiểu bang.

Nhưng Thủ tướng vẫn hy vọng là sự giới hạn qua lại giữa các biên giới sẽ được hủy bỏ trễ nhất là Giáng sinh.

Related posts