14 ca nhiễm mới của NSW. Có ca nhiễm liên quan đến nhà quàn Trường An ở Fairfield East

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận có 14 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 3479.

Bộ y tế NSW cho biết chỉ có một ca đang được điều tra về nguồn gốc.

Sáu ca liên quan đến nhà hàng Thai Rock ở Wetherrill Park, 2 ca liên quan đến nhà thờ Our Lady of Lebanon.

Bố ca liên quan đến đám tang và lễ nhà thờ tại vùng tây nam Sydney từ ngày 16 đến 19 tháng 7.

Những ai tham dự những lễ nói trên nếu thấy có triệu chứng phải đi thử nghiệm ngay.

Tổng số tử vong ở NSW là 51 và hiện có 99 ca đang “active”.

Không có ca nhiễm nào liên quan đến ổ dịch Crossroads Hotel hay câu lạc bộ Batemans Bay Soldiers Club.

Quý vị tham dự những lễ dưới đây nên đi xét nghiệm cho dù có triệu chứng rất nhẹ:

July 16 – St Brendan’s Catholic Church at Bankstown, for one hour from 6.30pm

July 17 – Ausia Funeral Services (Nhà Quàn Trường An) at Fairfield East, between 1pm and 8pm

July 18 – Funeral service (đám tang) at St Brendan’s Catholic Church at Bankstown, for one hour from 10am

July 18 – Burial service (lễ chôn cất) at St John of God Lawn at Rookwood, between 11.30am and 1pm

July 19 – Our Lady of Mt Carmel at Mt Pritchard for one hour from 7.30am.

Related posts