Đã lỗ hơn 1000 tỷ đồng, Vinachem báo trong quý 3 sẽ lỗ thêm hơn 500 tỷ

  • Nguyễn Minh

Các khoản lãi của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) không đủ bù cho số lỗ của 4 đơn vị thuộc Đề án 1468, gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP số 1 – Hải Phòng, DAP số 2 – Lào Cai, dẫn đến tổng lỗ 1.025 tỷ đồng trong 6 tháng 2020 và 546 tỷ đồng dự kiến lỗ trong quý 3. 

Nhà máy Đạm Ninh Bình – một trong 4 dự án phân bón lỗ hàng nghìn tỷ của Vinachem. (Ảnh: dẫn qua vietnamfinance.vn)

Vinachem vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính trong 6 tháng đầu năm 2020, và kế hoạch kinh doanh trong quý 3/2020. Tập đoàn này thừa nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2 không đạt hiệu quả như cùng kỳ năm trước.

Lý do là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; các yếu tố thời tiết cực đoan (mưa đá ở miền Bắc; hạn hán tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại khu vực ĐBSCL) gây ảnh hưởng canh tác, làm giảm nhu cầu phân bón… dẫn đến thiếu nguyên liệu, vốn, máy móc thiết bị, thiếu thị trường tiêu thụ…, theo Vinachem.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý 2 ước đạt 9.559 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng ước đạt 18.443 tỷ đồng, thực hiện 41,5% so với kế hoạch năm.

Tương ứng, doanh thu trong quý ước đạt 10.432 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 19.971 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 43,4% kế hoạch năm.

Khấu trừ chi phí, Vinachem ước lỗ 442 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2020 ước lỗ 1.025 tỷ đồng. Cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019, Vinachem đã lãi 219 tỷ đồng.

Trong đó, 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 bao gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP số 1 – Hải Phòng, DAP số 2 – Lào Cai, ước lỗ 1.907 tỷ đồng, tăng lỗ 1.326 tỷ đồng. Các đơn vị còn lại lãi 882 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý 3, Vinachem đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 9.622 tỷ đồng, doanh thu đạt 10.210 tỷ đồng.

Lợi nhuận cộng hợp dự kiến lỗ 546 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị thuộc Đề án 1468 lỗ 930 tỷ đồng, các đơn vị còn lại lãi 384 tỷ đồng.

Theo đó, các khoản lãi của Vinachem không đủ bù cho số lỗ của 4 đơn vị thuộc Đề án 1468, gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP số 1 – Hải Phòng, DAP số 2 – Lào Cai, dẫn đến tổng lỗ 1.025 tỷ đồng trong 6 tháng 2020 và 546 tỷ đồng dự kiến lỗ trong quý 3.

Theo báo cáo trước đó của Vinachem, quý 1/2020, 4 doanh nghiệp kể trên lỗ 803 tỷ đồng, tăng tới 246% so với cùng kỳ năm 2019; các doanh nghiệp khác của Vinachem lãi 363 tỷ đồng, tăng 32%; gây số lỗ trong quý là 440 tỷ đồng.

Related posts