Một lần nữa người lợi tức thấp sẽ được chính phủ trợ giúp $750

Kể từ  khi dịch coronarivus bắt đầu, đây là lần thứ hai những người lợi tức thấp sẽ được chính phủ cho $750 để trợ giúp trong giai đoạn khó khăn và cũng nhằm để kích thích kinh tế.

Những người hưu trí, cựu chiến binh, người chăm sóc người khác được nằm trong tổng số 5 triệu người được hưởng số tiền này.

“Số tiền hỗ trợ $750 lần thứ hai sẽ bơm $3.8 tỉ vào nền kinh tế và cũng nằm giúp cho hàng triệu người Úc đang gặp khó khăn trong giai đoạn hiện nay,” Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nói.

Số tiền này sẽ vô sổ ngân hàng của những người đủ tiêu chuẩn từ ngày 15 tháng 7 đến cuối tháng.

Related posts