Thông báo tạm ngưng phát hành báo ở Melbourne

Bắt đầu sáng thứ Năm 9 tháng 7 thành phố Melbourne bị phong tỏa trong 6 tuần do dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Vì sự khó khăn đi lại và sự an toàn của nhân viên phát hành báo và những người liên hệ trong thời gian bị phong tỏa cho nên chúng tôi không có chọn lựa nào khác hơn là phải tạm ngưng phát hành báo tại Melbourne cho đến khi luật giới hạn được nới lỏng.

Thành thật cáo lỗi cùng độc giả tại Melbourne và xin kính chúc tất cả quý độc giả mọi sự an lành.

PS: Báo Việt Luận vẫn phát hành như bình thường tại tất cả những nơi khác.

Related posts