Thủ tướng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ các thương vụ cần phải giúp sau JobKeeper

Thủ tướng Morrison hứa sẽ hỗ trợ các thương vụ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sau khi chương trình JobKeeper chấm dứt.

Mặc dầu chính phủ Liên bang trước đây xác nhận chương trình JobKeeper sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9 nhưng trong cuộc họp báo trưa thứ Tư 8/7, ông Scott Morrison nói rằng sẽ có thêm những hỗ trợ sau khi chương trình JobKeeper chấm dứt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ như tôi đã cam kết với Thủ hiến cũng như tôi đã cam kết với các ngành kỹ nghệ và các thương vụ bị ảnh hưởng bởi Covid năng hơn những nghành khác. Chúng tôi sẽ trợ giúp những nơi nào cần phải giúp,” ông Morrison nói.

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại chương trình toàn quốc để hỗ trợ cho những nơi cần giúp nhất và những gì đang xảy ra tại Victoria, đương nhiên sẽ được hỗ trợ nhiều hơn dự tính trước đây và đó sẽ là những nơi được giúp.”

$75 tiền nợ ngân hàng không trả nỗi

Thủ tướng công bố vào đúng thời điểm có khoảng phân nửa những người đang nợ tiền nhà của ngân hàng nói rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn để trả số tiền nơ ngân hàng một khi chương trình JobKeeper chấm dứt.

Hiệp hội Ngân hàng Úc châu (ABA) cho biết tổng số tiền nợ ngân hàng $175.5 tỉ đã được hoãn lại không phải trả vì đại dịch Covid-19, điều đó có nghĩa là số tiền không có khả năng để trả có thể lên đến $75 tỉ, theo nghiên cứu của Mozo

“Khi nhiều người Úc mất việc hoặc bị giảm giờ làm việc, JobKeeper và chương trình được hoãn trả nợ ngân hàng rất quan trọng để họ vẫn còn có căn nhà ở,” phát ngôn viên của Mozo, ông Tom Godfrey nói. 

Các ngân hàng lớn của Úc công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ kéo dài chương trình hoãn trả nợ thêm 4 tháng nữa để giúp cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Related posts