Xin góp ý vài điều căn bản TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 45 QUA TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỂ CÙNG NHAU GIỮ LỬA

Kính gửi Quý Vị Chủ Tịch :

– Cộng Đồng/Ban Chấp Hành NSW và Tư Vấn Giám Sát

– Hội CQN Liên Bang/Tiểu bang NSW

– Hội Đoàn, Tổ Chức Đấu Tranh, Hậu Duệ

Thưa Quý Vị,

Trong thời gian bị bịnh dịch Corona Virus toàn cầu, lại đúng vào tháng 4 tưởng niệm Quốc Hận 45 năm của chúng ta, mốc điểm quan trọng, nhưng theo lệnh chung của chính phủ, không thể tổ chức sinh hoạt công cộng, biểu tình…v…v.

Theo tôi thiển nghĩ, và cũng được biết qua là Quý Vị cũng đã có ý kiến tận dụng thời gian cô lập khó khăn này để tìm mọi cách GIỮ LỬA trong lòng Đồng Hương, giữ vững thành trì sinh hoạt tích cực nổi tiếng tại TB.NSW này từ bao năm qua, tôi chỉ xin góp chút ý kiến căn bản thêm về việc tận dụng TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ để cùng nhau giao tiếp, mặc dù không thể trực diện. Như Quý Vị đều rõ, Truyền Thông là một mặt trận quan trọng nếu khai thác tích cực được trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể sử dụng.

Hiện nay các Báo giấy tại Sydney đã tạm đình bản, chúng ta chỉ còn có Phát Thanh, Tivi, và hệ thống Internet, Face Book …v…để thông tin cho nhau. Tôi xin phép đề nghị : – Chúng ta có thể nhờ anh em chuyên gia về điện tử thực hiện : các buổi mạn đàm Live Stream với Quý Vị Chủ Tịch để trình bày những vấn đề thời sự liên quan đến Quốc Hận 45, kèm theo những chương trình văn nghệ chuyên đề Quốc Hận, lịch sử 30.4., văn thơ chung đề tài, chọn lọc từ các CD/DVD. Tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta biểu tình được thì thông thường tụ hội  khoảng một vài ngàn đồng hương đến Canberra, nhưng với Live Stream trên FB hoặc phát thanh thì có hàng chục ngàn người có thể theo dõi, coi/nghe qua màn ảnh, nếu có sử dụng Internet và FB. Chuyển đi khắp thế giới.

Chúng ta có thể xuất chi một ít ngân sách của Cộng Đồng hoặc sự đóng góp của các Hội Đoàn, Tổ Chức, để giúp thù lao tượng trưng cho Quý Anh Chị Em truyền thông, văn nghệ, thực hiện các chương trình này, diễn giả là Quý Vị Chủ Tịch Cộng Đồng, CQN…, phát trên màn ảnh,  và kêu gọi mọi người theo dõi chương trình nếu có hoàn cảnh.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thực hiện, với sự trợ giúp của các Vị Chủ Bút các báo hiện đang đình bản, để thực hiện một tập Tài Liệu Quốc Hận 45, căn bản vài chục trang, gồm các hình ảnh, lịch sử, văn thơ…nhờ in và phát biếu đồng hương, gửi tại các News Agencies phân phối mà tôi được biết là không bị đóng cửa.

Những công việc này có thể thực hiện trong tháng 4 này, mà không cần phải hội họp đông người, kết quả Truyền Thông có thể thay thế được sự hiện diện trực tiếp của chúng ta, và có thể lan rộng khắp nơi Liên Bang Úc và Hải Ngoại, Quốc Nội.

Vài hàng thô thiển đóng góp tinh thần cùng Quý Vị Chủ Tịch, kính mong tùy nghi quyết định vì việc chung. Xin Đa Tạ và kính chúc bình an, thành công chung trên hành trình Đồng Hành cùng Dân Tộc vì Đại Nghĩa Tự Do Nhân Bản cho Quê Hương cội nguồn.

Trân trọng kính chào Quý Vị.

Võ Đại Tôn

Sydney.

Email : lmqpvn06@gmail.com

Related posts